Mám zájem - jak objednat?

Službu viaGIA je v současné době možné objednat prostřednictvím materiálů, jež jste obdrželi od developera Vašeho bytového objektu při předání bytu. Tyto materiály také můžete nalézt na těchto www stránkách.

Postup objednání je velmi jednoduchý.

Přečtěte si, prosím, podmínky, za kterých jsou služby poskytovány (Obchodní podmínky viaHome, Všeobecné podmínky T-Mobile a Podmínky zpracování údajů účastníků),  Ceník služby viaGIA, a pokud s nimi souhlasíte, stačí vyplnit Smlouvu viaGIA a zaslat ji ve dvou podepsaných kopiích na naše Zákaznické centrum viaHome. Následně Vám bude služba zřízena a jednu námi potvrzenou kopii obdržíte zpět.

Pokud Vámi není ve Smlouvě přímo specifikován konkrétní termín k němuž chcete službu zřídit, je datum zřízení služby nejbližší možný termín od data obdržení Vámi podepsané písemné Smlouvy. V tomto případě je služba zpravidla zřízena do čtrnácti dní, obvykle dříve.

Proces zřízení služby je možné zahájit teprve poté, kdy byl byt předán do užívání zákazníkovi. S tímto je třeba počítat zejména v případě uvádění konkrétného termínu aktivace služby. Vyplněnou Smlouvu lze ovšem podepsat a odeslat dříve.

Pro vyzkoušení služby viaGIA doporučujeme využít možnosti čtyřtýdenního bezplatného, nezávazného dema. Jak aktivovat demo?

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici naše Zákaznické centrum viaHome.

Jazyky:

Drobečková navigace:

Home Internet Mám zájem - jak objednat?